Thứ Ba, 16/07/2024, 6:21

Xét tặng 5 giải thưởng sáng tạo TP HCM trên lĩnh vực truyền thông năm 2021

Xem thêm

Với mục đích tôn vinh các tổ chức, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP; đồng thời kịp thời động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân TP tham gia hưởng ứng các hoạt động sáng tạo, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng sáng tạo TP HCM lần thứ 2 – năm 2021 trên lĩnh vực truyền thông.

Xét tặng 05 giải thưởng sáng tạo TPHCM trên lĩnh vực truyền thông năm 2021

Theo Kế hoạch và thể lệ tổ chức, đối tượng đăng ký tham gia giải thưởng là tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm phù hợp với lĩnh vực truyền thông, đã được áp dụng, triến khai trên địa bàn TP, mang lại hiệu quả.

Trên cơ sở các công trình, tác phẩm đăng ký tham gia, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp và gửi đầy đủ hồ sơ lên Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Thành phổ (thông qua Ban Thi đua khen thưởng – Cơ quan Thường trực Giải thưởng).

Giải thưởng sáng tạo trên lĩnh vực truyền thông năm nay sẽ xét tặng 5 giải cho các ứng dụng Thông tin và Truyền thông (ICT) của tác giả (nhóm tác giả) thực hiện tốt công tác truyền thông giữa chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của TP.

Trong đó, giải Nhất có mức tiền thưởng là 200 triệu đồng; Giải Nhì:150 triệu đồng; Giải ba: 80 triệu đồng.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP, việc tổ chức xét tặng Giải thưởng bảo đảm dân chủ, khách quan, khoa học; bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả (nhóm tác giả) và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đăng ký tham gia phải có tính mới và đã được ứng dụng vào thực tiễn, có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh ít nhất 2 năm trở lên, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách trong xây dựng và phát triển TP.

Cùng với lĩnh vực truyền thông, Giải thưởng Sáng tạo TP HCM còn có 6 nhóm lĩnh vực: phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước; văn học nghệ thuật; khoa học kỹ thuật; khởi nghiệp sáng tạo. 

Các tập thể, cá nhân đạt giải sẽ được UBND TP tặng Bằng khen và Biểu trưng Giải thưởng. Dự kiến thời gian tổ chức trao Giải thưởng vào ngày 19/5/2021.

Theo Trung tâm Báo chí TP HCM 

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới