Thứ Ba, 16/07/2024, 6:53

Cấp độ dịch Covid-19 toàn TP HCM là cấp độ 2

Xem thêm

Ngày 24/10, UBND TPHCM đã có Thông báo số 155/TB-UBND về cấp độ dịch trên địa bàn TPHCM theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2011 của Bộ Y tế.

Ảnh minh họa. 

Theo đó, xét báo cáo của Sở Y tế tại Công văn số 7785/SYT-NVY ngày 21/10/2021 và Công văn số 7840/SYT-NVY ngày 23/10/2021 về báo cáo đánh giá cấp độ dịch của TP, UBND TP thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn TP tính đến ngày 24/10/ 2021. Cụ thể, đối với cấp TP là cấp độ 2.

Đối với cấp quận, huyện, TP Thủ Đức, ở cấp độ 1 có 9/22 địa phương. Ở cấp độ 2 có 12/22 địa phương. Ở cấp độ 3 có 1/22 địa phương.

Xem bảng chi tiết cấp độ dịch các quận, huyện TP Thủ Đức theo Công văn số 7840/SYT-NVY ngày 23/10/2021 của Sở Y tế đính kèm tại đây.

UBND TP đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.

Trên đây là một trong những nội dung thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Theo thanhuytphcm.vn – S. Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới