Thứ Ba, 18/06/2024, 22:04

UBCKNN xử phạt loạt cá nhân và tổ chức vì vi phạm hành chính

Xem thêm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trong những ngày đầu tháng 2 đã ban lành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với các cá nhân và tổ chức, trong đó có tổ chức bị phạt tiền gần 500 triệu đồng.

UBCKNN xử phạt loạt cá nhân và tổ chức vì vi phạm hành chính

UBCKNN xử phạt loạt cá nhân và tổ chức vì vi phạm hành chính.

Theo quyết định xử phạt của UBCKNN, Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An đã có hành vi thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thông qua ĐHCĐ.

Cụ thể, vào năm 2017, Công ty Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An thực hiện chào bán 20 triệu cổ phiếu. Theo phương án chào bán, số tiền thu được từ đợt chào bán là 200 tỷ đồng, trong đó 164 tỷ đồng được sử dụng vào dự án cảng Phước An, 36 tỷ đồng sẽ bổ sung vào vốn lưu động.

Theo báo cáo tài chính năm 2019, số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu năm 2017 đã được công ty này sử dụng 240 triệu đồng để bổ sung vốn phục vụ việc giải phóng mặt bằng cho các phân kỳ sau của dự án Phước An, bổ sung vào vốn lưu động 47,46 tỷ đồng. Số tiền chưa sử dụng được công ty gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại.

Việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2017 không được thông qua ĐHCĐ gần nhất. Hành vi này của Công ty Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An bị UBCKNN phạt tiền 85 triệu đồng và buộc thông qua ĐHCĐ gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Ngoài ra, với hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Công ty Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Cụ thể, đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 và 2017, công ty này đã báo cáo UBCKNN kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 ngày 15/7/2016 và báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 ngày 30/6/2017.

Theo báo cáo giải trình, tài liệu do công ty này cung cấp, đến ngày 30/6/2020, công ty đã sử dụng hết số tiền thu được từ 02 đợt chào bán nói trên, tuy nhiên, đến ngày 04/11/2020, công ty mới thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ 02 đợt chào bán này.

Một hành vi khác khiến Công ty Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An bị phạt tiền lên đến 350 triệu đồng là không đăng ký giao dịch chứng khoán. Công ty này trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). tuy nhiên đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Như vậy, tổng số tiền phạt mà Công ty Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An phải nộp là 495 triệu đồng.

UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị. Với hành vi công bố thông tin sai lệch, công ty này bị phạt tiền 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về lề số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên báo cáo tài chính quý IV/2019 riêng và hợp nhất so với số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên báo cáo tài chính năm 2019 riêng và hợp nhất đã kiểm toán.

Bên cạnh việc phạt tiền, Công ty Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị buộc phải cái chính thông tin sai lệch. Đáng chú ý, UBCKNN cho biết đơn vị này còn công bố thông tin không đúng thời hạn và đã vi phạm nhiều lần, bị phạt tiền 70 triệu đồng.

Về cá nhân, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thanh Tú với số tiền phạt là 31,25 triệu đồng. Hành vi vi phạm của bà Tú là báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Trước đó vào cuối tháng 1, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros cũng nhận quyết định xử phạt với số tiền phạt phải nộp là 170 triệu đòng vì công bố thông tin không đúng thời hạn và công bố thông tin sai lệch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới