Thứ Sáu, 14/06/2024, 16:42

Trao tặng danh hiệu cao quý cho các bác sĩ quân y

Xem thêm

Ngày 17/11/2020, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho 116 đồng chí và danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 1.698 đồng chí trong toàn quốc, trong đó quân đội có 20 đồng chí được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và 75 đồng chí được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao bằng chứng nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cho các bác sĩ quân y.

Ngày 26/2, Bộ Quốc phòng tổ chức trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú trong quân đội năm 2020.

Để xét tặng các danh hiệu cao quý này, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, tiêu chuẩn, quy định và hướng dẫn quy trình xét chọn cho các thầy thuốc trong quân đội.

Cơ sở quân y các cấp phát hiện, niêm yết danh sách và tổ chức hội nghị thầy thuốc nghe báo cáo thành tích cá nhân và bỏ phiếu tín nhiệm. Các thầy thuốc phải đạt tối thiểu 80% số phiếu tín nhiệm của những người tham gia hội nghị này.

Tiếp đó, Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng tiến hành bình xét theo nguyên tắc xem xét thành tích từng cá nhân và bỏ phiếu kín để bầu chọn.

Các thầy thuốc đạt tối thiểu 90% số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên hội đồng sẽ được niêm yết danh sách công khai để lấy ý kiến của quần chúng và sau đó thông qua cấp ủy trước khi báo cáo lên hội đồng cấp trên.

Kết quả, toàn quân có 20/21 ứng viên danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và 76/77 ứng viên danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú đạt đủ số phiếu tín nhiệm của các thành viên Hội đồng cấp Bộ Quốc phòng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú và được Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua, đề nghị lên Hội đồng cấp Nhà nước.

Ngày 17/11/2020, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho 116 đồng chí và danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 1.698 đồng chí trong toàn quốc, trong đó quân đội có 20 đồng chí được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và 75 đồng chí được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Qua 13 đợt xét tặng, đến nay toàn quân có 121 Thầy thuốc Nhân dân và 1.604 Thầy thuốc Ưu tú.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Được Đảng và Bác Hồ quan tâm lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được bộ đội và nhân dân thương yêu đùm bọc, giúp đỡ, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành quân y luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như người mẹ hiền”, luôn tỏ rõ bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng, hết lòng, hết sức chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh, phục vụ bộ đội và nhân dân”.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ cứu chữa, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân trong tình hình mới, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu ngành quân y nói chung, các Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú nói riêng không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao y thuật, bồi đắp y đức, chú trọng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, dốc sức cùng toàn quân và cả nước giành chiến thắng trước đại dịch COVID-19.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ – Nhật Nam

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới