Thứ Hai, 15/07/2024, 18:16

TP HCM thực hiện chủ đề năm 2021 ‘Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư’

Xem thêm

UBND TP vừa có công văn số 659/UBND-KSTT gửi các Sở, ban, ngành, UBND TP.Thủ Đức và quận, huyện, truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về thực hiện chủ đề năm 2021, “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Ảnh minh họa. Nguồn:nhadautu.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: nhadautu.vn.

Công văn nêu rõ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện nghiêm túc và ý thức sáng tạo trong quá trình triển khai các nội dung cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại đơn vị, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, có biện pháp chỉ đạo và kiểm tra nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 của đơn vị và các nhiệm vụ mà UBND TP, Chủ tịch UBND TP đã giao.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, đề ra các giải pháp với mục tiêu nâng cao chất lượng và tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ được giao trong Chương trình chuyến đổi số của Thành phố, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và các nhiệm vụ trong giai đoạn 2 của Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt các bước chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; xây dựng Kế hoạch cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021; tổ chức đối thoại giữa chính quyền các cấp với tổ chức, doanh nghiệp theo lĩnh vực chuyên ngành định kỳ hàng quý; tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chủ đề năm 2021 đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của Thành phố giai đoạn 2020 – 2025; tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, tham mưu việc đề xuất Trung ương về cơ chế đặc thù cho xây dựng chính quyền đô thị và TP.Thủ Đức; tham mưu Lãnh đạo TP tổ chức thường xuyên, định kỳ đối thoại giữa Lãnh đạo TP và các doanh nghiệp.

Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số của Thành phố và Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh (giai đoạn 2).

Riêng Sở Nội vụ cần tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 – 2025; Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố giai đoạn 2020 – 2030; Kế hoạch Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, quy tắc ứng xử theo hướng đột xuất. Đặc biệt, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của Thành phố, cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ được UBND TP, Chủ tịch UBND TP phân công.

Theo Trung tâm Báo chí TP HCM – Huyền Mai

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới