Thứ Hai, 15/07/2024, 18:52

TP HCM tăng cường giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản

Xem thêm

UBND TPHCM vừa có công văn số 596/UBND-NCPC gửi các Sở, ngành liên quan cùng UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện, truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về việc tiếp tục thực hiện những giải pháp giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản.

Ảnh minh họa. Nguồn:tapchitaichinh.vn

Ảnh minh họa. Nguồn:tapchitaichinh.vn.

Theo đó, các Sở, ngành, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện được giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả quy định pháp luật, các chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Công văn số 3754/UBND-NCPC; Công văn số 4724/UBND-NCPC; Công văn số 891/VP-NCPC; Công văn số 2017/UBND-NCP; Công văn số 191/UBND-NCPC; Chỉ thị số 06/CT-UBND và Công văn này.

UBND TP giao Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Tài nguyên – Môi trường triển khai thực hiện tốt Thông tư số 07/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở, ngành nghiên cứu góp ý có chất lượng đối với các dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thay thế các Nghị định: số 163/2006/NĐ-CP; số 83/2010/NĐ-CP; số 11/2012/NĐ-CP; của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Luật sửa đổi, bổ sung Luật công chứng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật nhà ở năm 2014 theo Kế hoạch của Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND TP.

Ngoài ra, Sở Tư pháp cần tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Thông tin – Truyền thông thực hiện hiệu quả việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng.

Sở Công Thương được giao nhiệm vụ tiếp tục tổ chức triển khai thông tin trên đến các chủ đầu tư dự án nhà ở, đảm bảo thực hiện theo quy định về mẫu các loại hợp đồng đã được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014; tất cả chủ đầu tư có trách nhiệm phải đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo mẫu quy định.

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất đối với các trường hợp báo chí hoặc người dân phản ánh. Từ đó, kịp thời xử lý theo quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng mua bán nhà ở (người tiêu dùng), tránh xảy ra tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Mặt khác, UBND TP giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền về ứng dụng SXD247 (hệ thống giao dịch điện tử các thủ tục hành chính giữa Công dân, Doanh nghiệp và các Cơ quan nhà nước) để người dân tìm hiểu thông tin pháp luật, thông tin quản lý nhà nước,…

Theo Trung tâm Báo chí TP HCM – Huyền Mai

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới