Thứ Ba, 27/02/2024, 4:33

TP HCM: Shipper có thể đi chợ hộ cho người dân ở vùng xanh

Xem thêm

Shipper có thể đi chợ hộ cho người dân ở vùng xanh (từ phút 28:30). 

(Nguồn: Quốc hội TV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới