Thứ Ba, 16/07/2024, 7:48

TP HCM kiến nghị chính sách ưu đãi đầu tư trong việc thành lập các khu công nghiệp điện tử tập trung

Xem thêm

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ về rà soát, báo cáo các khu công nghiệp có ngành điện tử.

Lắp ráp máy tính tại một doanh nghiệp điện tử ở Khu Công nghiệp Tân Bình, TP HCM.

Theo UBND TPHCM, số lượng các dự án đầu tư trong ngành công nghiệp điện tử có quy mô vốn đầu tư từ 20 triệu USD trở lên trong các khu công nghiệp tại TPHCM là 17 dự án. TPHCM không có khu công nghiệp có trên 30% diện tích đất công nghiệp thu hút các dự án điện tử.

Tổng số dự án điện tử trong khu công nghiệp là 89 dự án (39 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 3.734,61 tỷ đồng; 50 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.058,62 triệu USD), diện tích đất sử dụng đến cuối tháng 9/2020 là 326,44 ha.

Hiện nay, các khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP đang áp dụng các cơ chế, chính sách cho các dự án công nghệ cao, phần mềm, công nghiệp hỗ trợ, khoa học công nghệ.

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định phải có doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp mới được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dù mức tỷ lệ này đã giảm so với trước đây, nhưng nhiều doanh nghiệp khoa học và công nghệ vẫn khó đáp ứng để được hưởng ưu đãi.

Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, theo quy định doanh nghiệp phải hoạt động ít nhất 3 năm để có thể đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định. Trong khi đó, thời gian bắt đầu hoạt động là thời gian doanh nghiệp cần được hỗ trợ như vốn, hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị.

Đối với doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư tạo ra nhiều thay đổi trong định hướng quy hoạch và xây dựng hạ tầng, dẫn đến những tác động ảnh hưởng trực tiếp vào quá trình thực hiện và hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao.

UBND TPHCM kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan có liên quan hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Điều 18 Luật Công nghệ cao năm 2008 theo hướng không cần phải đáp ứng điều kiện 3 năm liền cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, doanh thu bình quân để có thể đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi theo quy định.

Đồng thời, sớm ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung về mức hỗ trợ cụ thể, quy trình và thủ tục thực hiện đối với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ưu tiên xác lập quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng miễn phí máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ.

Ngoài ra, UBND TP kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ có các chính sách ưu đãi đầu tư trong việc thành lập các khu công nghiệp điện tử tập trung để thu hút đầu tư trực tiếp nước.

Theo thanhuytphcm.vn – Vân Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới