Thứ Sáu, 19/04/2024, 1:09

TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tiếp cận các hoạt động thương mại điện tử

Xem thêm

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn TP năm 2022.

Theo đó, TPHCM nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TMĐT như: Tổ chức khảo sát, thống kê về tình hình ứng dụng TMĐT của doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn TP để kịp thời nắm bắt thực tiễn phát sinh, xây dựng chính sách quản lý, phát triển hoạt động TMĐT phù hợp. Tuyên truyền, hướng dẫn trách nhiệm kê khai, nộp thuế cho tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế góp phần thực hiện công tác quản lý nhà nước về thuế trong TMĐT. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, định kỳ, đột xuất đối với hoạt động TMĐT; đẩy mạnh xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động TMĐT trên địa bàn về xuất xứ hàng hóa, nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ và thuế.

Đồng thời, phát triển TMĐT trong doanh nghiệp như: Đẩy mạnh ứng dụng TMĐT cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong mọi ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển TMĐT. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; thúc đẩy phát triển TMĐT xuyên biên giới.

Cùng với đó, thông tin tuyên truyền đến doanh nghiệp các nội dung về chính sách, pháp luật về TMĐT; các chủ trương, chính sách của Trung ương và TP về phát triển TMĐT trên địa bàn; cập nhật tình hình ứng dụng TMĐT trong cộng đồng; chia sẻ mô hình, kinh nghiệm ứng dụng TMĐT thành công; xu hướng phát triển TMĐT, các sự kiện TMĐT nổi bật và các vấn đề liên quan; giải đáp vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.

Hỗ trợ, tư vấn cho các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tiếp cận các hoạt động TMĐT; lựa chọn doanh nghiệp đủ năng lực kết nối đưa sản phẩm lên sàn TMĐT trong và ngoài nước, tham gia chương trình “Gian hàng Việt trực tuyến”.

Bên cạnh đó, phát triển giao dịch TMĐT như: Phát triển logistics phục vụ hoạt động TMĐT; xây dựng và nâng cao năng lực hệ thống kho bãi, địa điểm lưu giữ hàng hóa tập trung, mạng lưới dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa trên địa bàn, kết nối với các địa phương khác trong cả nước, khu vực và toàn cầu. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chính sách, hoạt động về thanh toán không dùng tiến mặt; khuyến khích thanh toán trực tuyến trong mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại cơ sở phân phối, bán lẻ hiện đại, đơn vị cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông và trong mua sắm trực tuyến trên địa bàn TP.

Ngoài ra, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực TMĐT như: Đào tạo lực lượng cán bộ chuyên trách về TMĐT có chuyên môn sâu đáp ứng được công tác quản lý nhà nước về TMĐT, nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật về TMĐT. Đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng TMĐT phổ biến cho cá nhân, thương nhân trên địa bàn nhằm đẩy mạnh giao dịch TMĐT trong nước và xuất nhập khẩu trực tuyến.

Theo thanhuytphcm.vn – Vân Minh

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới