Thứ Hai, 15/04/2024, 12:47

Tăng cường kết nối các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Xem thêm

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của TP HCM” năm 2021.

Hệ thống y tế thông minh là một trong những lĩnh vực của chuyển đổi số đang được TP HCM triển khai.

Theo đó, TP đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số như tổ chức các khóa đào tạo, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Đồng thời, phát triển hạ tầng số, nền tảng số như hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin. Trong đó, xây dựng phương án hình thành trung tâm dữ liệu thứ 2 của TP để phục vụ các hệ thống thông tin của TP tin cậy, ổn định, dựa trên công nghệ điện toán đám mây.

Phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng TP thống nhất, đồng bộ, tin cậy phục vụ cho chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh. Khuyến khích các doanh nghiệp thí điểm và nhân rộng việc xây dựng và phát triển mạng 5G tại TP.

Cùng với đó, phát triển nền tảng số như tiếp tục triển khai mở rộng, hoàn thiện nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của TP. Nghiên cứu phương án triển khai một số nền tảng số cơ bản như nền tảng internet vạn vật (IoT), nền tảng kết nối dịch vụ số hóa, nền tảng trí tuệ nhân tạo, nền tảng định danh điện tử làm tiền đề phát triển chính quyền số và kinh tế số.

Mặt khác, phát triển chính quyền số như phát triển các nền tảng cơ bản xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số theo kiến trúc chính quyền điện tử TP. Tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở. Xây dựng kế hoạch số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu số phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế số. Trong đó, thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp. Hoàn chỉnh hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tập trung xây dựng trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TPHCM với mục tiêu hoàn chỉnh hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất, kiến tạo các mô hình sản xuất chất lượng cao, năng suất lao động cao.

Nghiên cứu, đề xuất để phát triển TP thành trung tâm công nghệ tài chính như xây dựng Đề án phát triển công nghệ tài chính (Fintech) cho TP; xây dựng thí điểm mô hình không gian Fintech; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp ứng dụng giải pháp công nghệ tài chính và chương trình tăng tốc khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Hỗ trợ phát triển thương mại điện tử.

Ngoài ra, chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông vận tải, tài chính, du lịch, nông nghiệp, logistics, môi trường, năng lượng. Hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số.

Theo thanhuytphcm.vn – Hải Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới