Thứ Ba, 21/05/2024, 13:51

Tạm dừng xem xét thẩm định bổ sung các dự án điện gió vào quy hoạch điện 7 điều chỉnh

Xem thêm

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tổng hợp danh mục các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh đề xuất tính toán trong Quy hoạch điện 8.

Tạm dừng xem xét thẩm định bổ sung các dự án điện gió vào quy hoạch điện 7 điều chỉnh

Tạm dừng xem xét thẩm định bổ sung các dự án điện gió vào quy hoạch điện 7 điều chỉnh.

Tại văn bản, Bộ Công Thương cho biết Bộ đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát 74 dự án điện gió với tổng quy mô công suất khoảng 6.400 MW.

Hiện nay, Bộ đang khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện 8 để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2020.

Vì vậy, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp danh mục các dự án điện gió (tên dự án, công suất, địa điểm, dự kiến phương án đấu nối) đang đề nghị khảo sát, nghiên cứu triển khai, bổ sung qui hoạch đã được trình riêng lẻ, gửi Bộ Công Thương trước ngày 9/10/2020.

Do thời gian thẩm định riêng lẻ các dự án điện gió đến khi trình Quy hoạch điện VIII không còn nhiều, Bộ Công Thương tạm dừng xem xét thẩm định bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào Quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030 (quy hoạch điện VII điều chỉnh).

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm rà soát qui hoạch địa điểm vị trí các nhà máy điện gió theo qui định hiện hành và một số tiêu chí nêu tại văn bản số 4965/BCT-ĐL ngày 6/7/2020 và văn bản số 4640/BCT-ĐL ngày 26/6/2020.

Trước đó, Bộ Công Thương đã có các văn bản báo cáo Thủ trướng Chính phủ bổ sung qui hoạch thêm 7.000 MW điện gió và được Thủ tướng đồng ý bổ sung.

Như vậy, tổng công suất quy hoạch điện gió năm 2025 là 11.800 MW (trong đó 4.800 MW đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 1/1/2019).

Được biết, từ năm 2018 đến nay, Bộ Công Thương đã nhận được đề nghị khảo sát, phát triển dự án và bổ sung quy hoạch các dự án điện gió (trên đất liền, gần bờ, xa bờ) lên tới gần 50.000 MW.

Link gốc

 

 

 

Bài viết mới