Thứ Ba, 27/02/2024, 3:40

Tái bảo hiểm PVIRe đạt mốc lợi nhuận cao nhất lịch sử

Xem thêm

Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) đạt lợi nhuận trước thuế cả năm trên 182,6 tỷ đồng, hoàn thành 107% so với kế hoạch năm 2021 và đạt mốc lợi nhuận cao nhất lịch sử.

Tái bảo hiểm PVIRe đạt mốc lợi nhuận cao nhất lịch sử

Tái bảo hiểm PVIRe đạt mốc lợi nhuận cao nhất lịch sử.

Theo báo cáo tài chính năm 2021, doanh thu của PVIRe ghi nhận trong năm 2021 đạt hơn 2.000 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 182,6 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch năm 2021. Trong đó, lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm và lợi nhuận đầu tư tài chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Như vậy, doanh thu và lợi nhuận của PVIRe đều đạt mức cao nhất trong lịch sử 10 năm thành lập.

Trong năm 2021, PVIRe đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt là 16% và tạm ứng cổ tức năm 2021 lần thứ nhất cho các cổ đông vào tháng 12/2021 với tỷ lệ 9%.

Để tạo điều kiện cho sự phát triển hơn nữa trong thời gian tới, PVIRe cũng cho biết sẽ thực hiện đề án đổi tên thương hiệu thành Hanoi Re (Tổng công ty Cổ phần tái bảo hiểm Hà Nội) trong năm 2022.

PVIRe hiện là nhà tái bảo hiểm cho các chương trình bảo hiểm lớn nhất tại các nước Đông Dương (Lào, Campuchia) và đang tăng cường khai thác các dịch vụ nhận tái bảo hiểm từ một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á như Brunei, Myanmar.

Sau 10 năm hoạt động, PVIRe từ một công ty TNHH MTV năm 2011 đã chuyển đổi trở thành một công ty cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán với tổng tài sản đạt 4.876 tỷ đồng và chỉ tiêu dự phòng nghiệp vụ trên bảng cân đối kế toán đạt trên 3.000 tỷ đồng.

Ngày 27/10/2021, PVIRe đã hoàn thành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã được thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 1.044 tỷ đồng bằng hình thức chào bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng, theo đó PVI Holdings dự kiến vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối 51% vốn điều lệ sau khi tăng vốn.

Theo vietnamfinance.vn Anh Phan

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới