Thứ Sáu, 19/07/2024, 22:30

Phó thống đốc Phạm Tiến Dũng nêu 6 nhiệm vụ cho NAPAS trong năm 2022

Xem thêm

Tại hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng nêu 6 nhiệm vụ cho NAPAS để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành.

Phó thống đốc Phạm Tiến Dũng nêu 6 nhiệm vụ cho NAPAS trong năm 2022

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng.

Báo cáo về hoạt động của NAPAS trong năm 2021, bà Nguyễn Thị Hồng Quyên, Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành công ty, cho biết tổng giao dịch thực hiện qua hệ thống NAPAS trong năm 2021 tăng trưởng 94% về số lượng và 131% về giá trị so với năm 2020.

Giao dịch rút tiền mặt ATM xử lý qua hệ thống NAPAS lần đầu ghi nhận giảm ở mức 5%, thể hiện việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của ngành ngân hàng.

Đáng chú ý, để sớm đưa Việt Nam thoát khỏi “vùng trũng” của tội phạm thẻ và triển khai các quy định của Ngân hàng Nhà nước về chuyển đổi, thay thế thẻ từ sang thẻ chip, NAPAS đã triển khai chương trình hỗ trợ các tổ chức thành viên chuyển đổi thẻ chip tiêu chuẩn thẻ chip nội địa với ngân sách là 132 tỷ đồng cho 38 tổ chức thành viên với 5,3 triệu thẻ và 9.300 POS.

Đại diện NAPA cho biết trong năm 2021, công ty này đã thực hiện 4 đợt miễn, giảm phí dịch vụ chuyển mạch và bù trừ, tiếp tục triển khai miễn 100% phí dịch vụ thanh toán qua cổng dịch vụ công quốc gia và các giao dịch chuyển tiền đến ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ. Tổng số phí NAPAS đã giảm trong năm 2021 lên đến hơn 1.200 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đã nêu 6 nhiệm vụ  NAPAS cần tập trung nguồn lực triển khai, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành.

Nhiệm vụ thứ nhất là vận hành hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, trong đó duy trì, vận hành hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử liên tục, ổn định, xuyên suốt trong mọi điều kiện, đây là nhiệm vụ chính trị cao cả nhất của NAPAS; xây dựng và triển khai hệ thống, phương án dự phòng trước sự tăng trưởng mạnh mẽ về giao dịch thanh toán điện tử hiện nay.

Thứ hai, triển khai tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia phát huy tốt hơn nữa việc cung cấp dịch vụ thanh toán dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Chính phủ xác định năm 2022 là năm tập trung chuyển đổi số, chính phủ số, công dân. Do đó, Phó thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết NAPAS cần tập trung hoàn thành mọi nhiệm vụ liên quan đến cung cấp hạ tầng thanh toán dịch vụ công trong thời gian tới.

Thứ ba là về công tác chuyển đổi thẻ chip. Phó thống đốc đề nghị NAPAS tiếp tục hỗ trợ các ngân hàng thành viên chuyển đổi thẻ chip, để Việt Nam không trở thành vùng trũng tội phạm của các giao dịch thanh toán thẻ.

Thứ tư, về triển khai hệ thống thanh toán bù trừ tự động các giao dịch bán lẻ ACH, NAPAS cần chủ động mở rộng kết nối các ngân hàng vào Hệ thống ACH và phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng ACH nhằm thiết lập hạ tầng thanh toán bán lẻ hiện đại, kết nối đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Thứ năm, về triển khai kết nối chuyển mạch thẻ quốc tế: tiếp tục mở rộng kết nối chuyển mạch thẻ quốc tế, tuân thủ quy định tại Thông tư 19 của NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng.

Cuối cùng, về công tác nhân sự, Phó thống đốc Phạm Tiến Dũng đề nghị NAPAS kiện toàn nhân sự cao cấp, chú trọng tăng cường hiệu quả, tốc độ xử lý công việc của đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo vietnamfinance.vn A Lan

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới