Thứ Hai, 27/05/2024, 1:22

NHNN tập huấn hướng dẫn chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài

Xem thêm

Ngày 10/2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư 20/2022/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với sự tham dự của đại diện một số đơn vị thuộc NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho rằng, trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã và đang trong giai đoạn hội nhập sâu rộng, nhanh, mạnh với kinh tế thế giới trong nhiều lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư…

Trong bối cảnh đó, khuôn khổ pháp lý về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài cho các giao dịch vãng lai, giao dịch chuyển tiền một chiều đã có nhiều đổi mới, song hành cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời tuân thủ, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên như Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Với vai trò quan trọng cung ứng các dịch vụ thanh toán cho nền kinh tế, trong thời gian qua, hệ thống ngân hàng đã đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chuyển tiền hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tự do hóa giao dịch vãng lai quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đã sửa đổi, bổ sung năm 2013), Nghị định 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản hướng dẫn liên quan của NHNN.

Qua thực tiễn triển khai quy định về thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài đối với giao dịch vãng lai và chuyển tiền một chiều cũng như các giao dịch vãng lai khác, mặc dù các quy định đã có tương đối đầy đủ nhưng nằm rải rác ở nhiều văn bản, dẫn đến khó tra cứu cũng như dễ xảy ra tình trạng không đồng nhất trong quá trình thực hiện của hệ thống ngân hàng, của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Bên cạnh đó, có một số nội dung cần hướng dẫn chi tiết cho phù hợp với sự thay đổi của kinh tế thế giới, biến động của thị trường trong nước.

Do đó, ngày 30/12/2022,Thống đốc NHNN ban hành Thông tư 20 hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân để thống nhất, tích hợp các quy định liên quan đến hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân và các giao dịch vãng lai khác.

Để đảm bảo hiệu quả việc triển khai Thông tư 20 trong thực tế, Hội nghị tập huấn Thông tư 20 được tổ chức nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các quy định tại Thông tư 20 tới toàn hệ thống các ngân hàng.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà yêu cầu: Các ngân hàng thương mại triển khai ngay công tác rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài, đồng thời, chuẩn bị kỹ lưỡng công tác triển khai thực hiện cho các đơn vị trong hệ thống ngân hàng mình, đảm bảo thông suốt, hiệu quả;

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các đơn vị Thanh tra, giám sát tại các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ các quy định của Thông tư 20 để thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới;

Vụ Quản lý ngoại hối theo dõi sát tình hình thực hiện của các ngân hàng, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và tổ chức thực hiện thông suốt thông tư 20, không gây ách tắc cho thị trường nhưng vẫn đảm bảo các mục tiêu quản lý của nhà nước.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý ngoại hối đã giới thiệu, phổ biến và hướng dẫn các quy định của Thông tư 20 về hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân để các ngân hàng thương mại thống nhất triển khai thực hiện, bảo đảm việc thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài được thực hiện đúng mục đích, chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo Thời báo Ngân hàng

 

 

Bài viết mới