Thứ Ba, 21/05/2024, 14:49

Một nhà đầu tư xin nhận lại 3 khu đô thị dang dở của Bách Đạt An

Xem thêm

Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng nam về việc làm chủ đầu tư 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7b mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây chính là 3 dự án đang dang dở của Côn.g ty Bách Đạt An.

Một nhà đầu tư xin nhận lại 3 khu đô thị dang dở của Bách Đạt An

Công ty Bách Đạt An ôm hàng chục dự án nhưng đa phần dang dở hoặc chưa triển khai xây dựng.

Theo Công ty Hoàng Nhất Nam, việc nhận đầu tư tiếp các dự đáng đang dang dở dựa trên cơ sở thống nhất các phương án thực hiện tiếp theo của tỉnh Quảng Nam trong trường hợp thu hồi, giao lại dự án.

Đồng thời, đề xuất trên được đưa ra với mong muốn đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho gần 1.000 người dân đăng ký mua đất 3 dự án trên,

Theo báo cáo mới đây của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 31/5/2023, Bách Đạt An còn nợ thuế 66,05 tỷ đồng (bao gồm: tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 3,50 tỷ đồng; tiền sử dụng đất 56,18 tỷ đồng; tiền thuê mặt đất thu một lần cho cả thời gian thuê 0,37 tỷ đồng; tiền chậm nộp 6,00 tỷ đồng).

Đối với việc chuyển kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND thị xã Điện Bàn đã phê duyệt các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 4 dự án (Khu đô thị Bách Thành Vinh; Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng; Khu đô thị Hera Complex Riverside; Khu Đô thị 7B Mở rộng) với tổng giá trị 84,739 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần Bách Đạt An chỉ thực hiện chuyển kinh phí 15,150 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn. Ngoài ra đối với các dự án chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, chủ đầu tư phải thực hiện ký quỹ theo đúng quy định. 

Cũng theo báo cáo này, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, các dự án đã thực hiện việc ký quỹ đảm bảo thực hiện. Tuy nhiên, hết tiến độ, chủ đầu tư đề nghị cấp thẩm quyền gia hạn tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư. Chủ đầu tư không phối hợp để thực hiện nghĩa vụ ký quỹ và ký quỹ bổ sung.

“Như vậy, Công ty Cổ phần Bách Đạt An không đảm năng lực tài chính để tiếp tục triển khai các dự án. Hiện nay cơ quan Thuế đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bách Đạt An”,  Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận định.

Theo vietnamfinance.vn – Phước Nguyên

 

 

 

Bài viết mới