Thứ Sáu, 14/06/2024, 12:02

Lộc Trời kỳ vọng lợi nhuận năm 2021 đạt 400 tỷ, chia cổ tức 10% bằng tiền

Xem thêm

Đó là thông tin có trong tài liệu đại hội cổ đông 2021, dự kiến tổ chức ngày 23/5 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG).

Lộc Trời kỳ vọng lợi nhuận năm 2021 đạt 400 tỷ, chia cổ tức 10% bằng tiền

Lộc Trời (LTG) kỳ vọng lợi nhuận năm 2021 đạt 400 tỷ, chia cổ tức 10% bằng tiền.

Theo đó, HĐQT Lộc Trời có tờ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, với doanh thu là 14.155 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 400 tỷ đồng, lần lượt tăng 88,6% và 8,5% so với thực hiện năm trước.

Năm 2021, Lộc Trời lên kế hoạch tập trung xây dựng và liên kết các thành tố khác cùng tham gia và phát triển trong hệ sinh thái nông nghiệp bền vững với sự tham gia của nông dân từ các hợp tác xã, cơ quan nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Trong đó, các cơ quan nhà nước, nhà khoa học cung cấp quy trình canh tác, các doanh nghiệp cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra, các hệ thống hỗ trợ về dịch vụ nông nghiệp, hạ tầng quản trị nguồn lực, hệ thống vận tải, lưu kho, chế biến…

Với các kế hoạch kể trên, Lộc Trời có tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%, bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Lộc Trời cũng có kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên (ESOP), trong giai đoạn 2020-2024, với tỷ lệ dự kiến tối đa 3%/năm, trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Giá phát hành dự kiến bằng mệnh giá.

Lô cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, sau 1 năm được chuyển nhượng 40% cổ phiếu, năm thứ 2 là 30% và 30% còn lại là năm thứ 3.

Cổ phiếu ESOP chỉ được phát hành khi lợi nhuận sau thuế hàng năm tăng trưởng lớn hơn hoặc bằng 10%, nếu thấp hơn sẽ không phát hành ESOP trong năm.

Mới đây, Lộc Trời đã công bố kết quả kinh doanh quý I, với doanh thu thuần đạt 2.396 tỷ đồng, tăng 227% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 183,6 tỷ đồng, lạc quan hơn nhiều số với khoản lỗ 36,9 tỷ đồng năm ngoái.

Tuy nhiên, dòng tiền thuần kinh doanh lúc này đảo chiều âm đến 943,4 tỷ đồng (cùng kỳ dương 188,5 tỷ đồng), do tăng mạnh hàng tồn kho và các khoản phải trả, nợ phải trả khác.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch 13/5, cổ phiếu LTG giảm 500 đồng xuống 38.900 đồng/cổ phiếu.

Theo vietnamfinance.vn – Tân Mai

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới