Thứ Bảy, 02/12/2023, 12:04

Khang Điền hoàn tất huy động 800 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Xem thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu có mã trái phiếu KDHH2225001.

Khang Điền hoàn tất huy động 800 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Ảnh minh họa.

Theo đó, khối lượng phát hành gồm 800 trái phiếu, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 23/8, hoàn tất vào ngày 29/8. Ngày đáo hạn của trái phiếu là 23/8/2025.

Đối với việc mua lại trái phiếu, Khang Điền cho biết công ty có nghĩa vụ mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nào theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

Bên cạnh đó, Khang Điền có thể đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu trước hạn vào bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng kể từ ngày phát hành và bằng bất cứ phương thức nào phù hợp theo quy định.

Ngoài ra, trái chủ có thể đề nghị công ty thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện của trái phiếu. Cụ thể, người sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu công ty mua lại một lần trong mỗi 12 tháng kể từ ngày phát hành và mỗi lần mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành với giá mua bằng đúng mệnh giá đã phát hành.

Trường hợp khác, trái chủ có quyền yêu cầu công ty mua lại trước hạn sau 12 tháng kể từ ngày phát hành với giá mua bằng mệnh giá cộng lãi trái phiếu và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với trái phiếu được mua lại theo trường hợp này tính đến ngày mua lại trước hạn. Trong trường hợp này cần phải có thông báo xác nhận về việc đồng ý mua lại trái phiếu trước hạn từ công ty.

Theo phương án sử dụng vốn huy động, Khang Điền sẽ dùng 800 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để rót thêm vốn vào Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế. Vốn điều lệ mới của công ty này sau khi được Khang Điền đầu tư thêm là 1.550 tỷ đống, trong đó Khang Điền chiếm 99,925% vốn, tương đương số tiền là 1.549,25 tỷ đồng.

Theo Khang Điền, với số tiền mà Khang Điền rót thêm vào Công ty Tư vấn Quốc tế, công ty này sẽ góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng nhằm phục vụ hoạt động của công ty này.

Vốn điều lệ mới của Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng sau khi tăng dự kiến là 1.660 tỷ đồng, trong đó Tư vấn Quốc tế chiếm 99,948% vốn, tương đương số tiền 1.659,14 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II, Khang Điền ghi nhận trên báo cáo tài chính 13 công ty con sở hữu trực tiếp và 16 công ty con sở hữu gián tiếp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Về tình hình kinh doanh, lãi trước thuế của công ty đạt 435 tỷ đồng trong quý II, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Khang Điền đạt 875 tỷ đồng, giảm 55%; lợi nhuận trước thuế đạt 745 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Theo vietnamfinance.vn – Anh Phan

 

 

Bài viết mới