Thứ Ba, 18/06/2024, 23:10

Khang Điền báo lãi ròng quý I tăng 46% nhờ mua rẻ công ty Phước Nguyên

Xem thêm

Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần 142,8 tỷ đồng, giảm 82,9% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản giảm 85% còn 128,8 tỷ đồng. 

Giá vốn hàng bán cũng giảm 86,3% còn 65 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng dịch vụ đạt 77 tỷ đồng, giảm 79%. Tuy nhiên lợi nhuận khác của công ty lại tăng mạnh từ mức lỗ 7 tỷ đồng của năm trước lên 305,1 tỷ đồng. 

Kết quả, lãi sau thuế của daonh nghiệp này tăng 45% so với cùng kỳ năm trước lên 299,8 tỷ đồng, hoàn thành 21,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 299,5 tỷ đồng, tăng 46%. EPS tăng từ 340 đồng lên 430 đồng. 

Theo lý giải của Ban Tổng giám đốc. ngày 15/3, Khang Điền và thành viên đơn vị Gia Phước đã hoàn tất giao dịch 60% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Bất động sản Phước Nguyên với giá 620 tỷ đồng. Khi thực hiện đánh giá lại giá trị, công ty ghi nhận lãi 308,4 tỷ đồng do mua rẻ, qua đó giúp lãi ròng hợp nhất tăng 46% so với năm trước. 

screenshot-2022-05-02-161657-5177-165148

Đơn vị: Tỷ đồng. 

Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần của công ty trong kỳ là âm 193 tỷ đồng, cùng kỳ âm 456 tỷ đồng. 

Tại thời điểm 31/3, hàng tồn kho của công ty tăng 48,3% so với đầu năm đạt 11.461 tỷ đồng do tăng các dự án bất động sản xây dựng dở dang, qua đó kéo theo tổng tài sản của công ty tăng 21% lên 17.396. 

Nợ vay tài chính tại cuối kỳ ở mức 4.433 tỷ đồng, tăng 73,8% so với đầu kỳ, trong đó 83,7% là nợ dài hạn. Dư nợ trái phiếu là 482 tỷ đồng, dư nợ ngân hàng mức 3.393 tỷ đồng. 

Năm nay, Khang Điền đặt kế hoạch với doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 16% so với thực hiện trong năm 2021. Cổ tức dự kiến cho 2022 sẽ là 10%.

Xét về hoạt động kinh doanh, năm 2021, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 3.737,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.204,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 17,5% và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc năm tài chính, công ty đạt được 100,4% kế hoạch lợi nhuận năm nhưng chỉ hoàn thành 77,8% chỉ tiêu doanh thu.

Theo Người Đồng Hành – Việt Hưng

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới