Thứ Sáu, 19/07/2024, 21:24

Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Xem thêm

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số tỉnh, thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã có hướng dẫn các địa phương thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ.

Đối tượng được hướng dẫn bao gồm đơn vị quản lý chợ; hộ kinh doanh; khách hàng, người lao động, người bán hàng và Ủy ban nhân dân các cấp.

Nguồn: Khoa YTCC, Đại học Y Dược TP.HCM

Thiết kế: Nhật Tiên, Lê Vân, Ngọc Giàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới