Thứ Ba, 18/06/2024, 21:37

Hướng dẫn giám sát các trường hợp từng đến các địa điểm có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP HCM (cập nhật 11 giờ 00 phút, ngày 28/5/2021)

Xem thêm

Mọi người hãy chia sẻ để nhiều người được biết và cùng nhau thực hiện đúng hướng dẫn giám sát nhé!

Để biết thông tin Hotline Trạm Y tế phường/xã và các Trung tâm Y tế, vui lòng truy cập: https://hcdc.vn/hotline

(Nguồn: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới