Thứ Bảy, 20/04/2024, 23:06

Danh sách các khu cách ly tập trung có thu phí tại Thành phố Hồ Chí Minh (cập nhật ngày 30/11/2021)

Xem thêm

Nhằm tránh quá tải cho các khu cách ly tập trung và tạo sự thoải mái trong việc cách ly y tế, TP.HCM đã triển khai các khu cách ly tập trung có thu phí tại khách sạn dành cho đối tượng chuyên gia nhập cảnh, người tiếp xúc gần (F1) người nhiễm bệnh COVID-19. Chuyên gia nhập cảnh/người tiếp xúc gần có thể tham khảo danh sách các khu cách ly có thu phí được cập nhật dưới đây và chủ động liên hệ khi có nhu cầu cách ly.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới