Thứ Hai, 15/07/2024, 19:16

Bộ Tài chính kiến nghị gia hạn 68,8 ngàn tỷ tiền thuế VAT thêm 5 tháng

Xem thêm

Bộ Tài chính vừa nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ cho ý kiến về việc xây dựng dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021.

Bộ Tài chính kiến nghị gia hạn 68,8 ngàn tỷ tiền thuế VAT thêm 5 thángDự thảo Nghị định gia hạn thuế và tiền thuê đất 2021 sẽ được trình Chính phủ trước ngày 20/3.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 như đề xuất của Bộ Tài chính. Việc xây dựng dự thảo Nghị định phải làm theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trước ngày 20/3/2021.

Trước đó tại trong tờ trình gửi Thủ tướng ngày 22/1, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng, để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng. Dự kiến, số thu ngân sách của các tháng đó giảm khoảng 68.800 tỷ đồng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, đề nghị gia hạn 3 tháng thời hạn nộp thuế đối với số thuế tạm nộp của quý I, quý II năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn. Ước tính số thuế được gia hạn khoảng 40.500 tỷ đồng.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn. Dự kiến số thuế được gia hạn là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Đối với tiền thuê đất, đề nghị gia hạn đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được giảm. Dự kiến số tiền được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn này là cần thiết để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021. Đây là lần thứ ba Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh.

Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ gia hạn thuế, tiền sử dụng đất qua 2 Nghị định 41 và 109 với số tiền thực hiện gia hạn khoảng 87.300 tỷ đồng cho 184.900 lượt người nộp thuế.

Những chính sách nêu trên đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Theo vietnamfinance.vn – Bảo Minh

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới