Thứ Ba, 16/07/2024, 8:09

Bảo hiểm Bảo Long: Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch 129%, cao hơn cả năm 2020

Xem thêm

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021, trong đó lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng năm 2021 đạt hơn 140 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và cao hơn mức thực hiện của cả năm 2020.

Bảo hiểm Bảo Long: Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch 129%, cao hơn cả năm 2020

Bảo hiểm Bảo Long: Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch 129%, cao hơn mức thực hiện cả năm 2020.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BLI trong quý III đạt 254,4 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 25 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với cùng kỳ.

Tổng chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 3%, ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14%, lần lượt đạt 157 tỷ đồng và 57,6 tỷ đồng trong quý III.

BLI báo lãi trước thuế hơn 62 tỷ đồng, tăng 30% so với quý III/2020.

Theo BLI, kết quả đạt được trong quý III của công ty là nhờ vào việc doanh thu thuần tăng trưởng 2 chữ số và tỷ lệ bồi thường được kiểm soát tốt trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và lợi nhuận trước thuế của BLI lần lượt đạt 793,7 tỷ đồng và 140,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% và tăng 30% so với cùng kỳ.

Trong đó, lợi nhuận 9 tháng của BLI cao hơn mức thực hiện của cả năm 2020 và vượt 129% kế hoạch cả năm.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của BLI đạt hơn 2.160 tỷ đồng, giảm 5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền đạt 615 tỷ đồng, tăng 45,6% so với thời điểm đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 723 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,7%.

Tổng nợ phải trả của BLI đạt 1.399 tỷ đồng, giảm 11% so với thời điểm đầu năm. Khoản phải trả cho người bán về hợp đồng bảo hiểm là hơn 292 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm.

Cổ phiếu BLI mở cửa phiên 25/10 ở mức giá 18.200 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới