Thứ Bảy, 20/04/2024, 22:40

Vietbank: Mục tiêu lãi năm 2022 gần 1.100 tỷ, nâng tài sản năm 2025 lên 300.000 tỷ

Xem thêm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2022, trong đó hội đồng quản trị có tờ trình kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.090 tỷ đồng, tăng trên 71% so với thực hiện năm 2021.

Vietbank: Mục tiêu lãi năm 2022 gần 1.100 tỷ, nâng tài sản năm 2025 lên 300.000 tỷ

Vietbank: Mục tiêu lợi nhuận năm 2022 gần 1.100 tỷ đồng, nâng tài sản lên 300.000 tỷ đồng vào năm 2025.

VBB dự kiến tài sản sẽ tăng gần 29% so với đầu kỳ, lên mức 133.000 tỷ đồng trong năm 2022. Tổng nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng lần lượt 37,1% và 15%, đạt 102.000 tỷ đồng và 65.200 tỷ đồng trong năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Sau khi trích lập các quỹ và lợi nhuận của các cổ đông thiểu số, Vietbank giữ lại lợi nhuận không chia năm 2021 là hơn 430,7 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị VietBank cho biết, để thực hiện mục tiêu mở rộng quy mô tài sản lên 300.000 tỷ đồng đến năm 2025, ngoài lợi nhuận giữ lại để tăng vốn tự có, ngân hàng sẽ tăng ròng vốn tự có hàng năm 2.000 – 2.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đối với mục tiêu đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) trên 9%, Vietbank trong năm 2022 dự định tăng vốn tối thiểu 1.000 tỷ đồng; huy động vốn cấp 2 không đạt hoặc hết hạn mức cho phép thì vốn cấp 1 phải tăng thêm để bù đắp (tăng vốn cấp 1 từ lợi nhuận giữ lại và cổ đông góp mới).

Hội đồng quản trị cũng cho biết, từ năm 2022 đến năm 2025, Vietbank sẽ tăng vốn điều lệ góp mới (không bao gồm lợi nhuận giữ lại), tối thiểu 1.000 tỷ đồng/năm.

Năm 2022, Vietbank dự kiến phát hành 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 21%, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ mua thêm 21 cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian phát hành dự kiến từ quý III đến quý IV/2022.

Như vậy, khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 4.777 tỷ đồng lên 5.780 tỷ đồng.

Về mục đích sử dụng vốn, toàn bộ số vốn theo mệnh giá là 1.003 tỷ đồng này sẽ được ngân hàng dùng để mở rộng mạng lưới hoạt động, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động, sinh lợi cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 8/4, cổ phiếu VBB giảm 1,23% xuống 16.000 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt 17.600 đơn vị.

Theo vietnamfinance.vn – Tân Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới