Thứ Sáu, 14/06/2024, 12:38

[Video] Văn hóa khu dân cư

Xem thêm

Trong khu dân cư, người dân cần có cách hành xử một cách văn minh, văn hoá và quan trọng là vì mục tiêu chung của cộng đồng. Những hành động bỏ rác qua nhà hàng xóm, tụ tập trên đường đi trong khu dân cư… thường dễ dẫn đến những mâu thuẫn, xích mích và hậu quả đáng tiếc.

Khu dân cư chắc chắn sẽ có những “va chạm” nhất định trong ứng xử và lối sống của các thành viên. Hành xử văn minh, văn hoá là điều cần thiết để giữ gìn nét văn hoá của khu dân cư và giáo dục thế hệ trẻ.

Theo thanhuytphcm.vn – Trâm Anh – Minh Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới