Thứ Sáu, 14/06/2024, 12:24

TAG

Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ

Bản quyền sẽ không được cấp cho các tác phẩm không được tạo ra dưới bàn tay con người

Đó là phán quyết của tòa án Mỹ trong vụ việc một chuyên gia tạo hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) kiện...

Latest news