Thứ Sáu, 19/04/2024, 0:39

TAG

Công ty Savananam

Xuất khẩu lao động Nhật Bản với Savanam

Người lao động sẽ được tham gia các khóa hướng dẫn, đào tạo tiếng, năng lực theo chuyên ngành trước khi xuất khẩu. Ông Ngọ...

Latest news