Chủ Nhật, 21/04/2024, 0:06

Thủ tướng cho phép Đà Nẵng xây dựng đề án thành lập Khu phi thuế quan

Xem thêm

Theo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đà Nẵng được đồng ý chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Khu phi thuế quan.

Thủ tướng cho phép Đà Nẵng xây dựng đề án thành lập Khu phi thuế quan

Đà Nẵng được đồng ý chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Khu phi thuế quan. Ảnh: Nhuệ Lộc.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo TP. Đà Nẵng.

Theo văn bản này, Đà Nẵng phải tìm ra động lực phát triển mới dựa trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; đặc biệt là việc tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực cùng với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội. 

Cùng với đó, thành phố cũng cần chú trọng hợp tác, liên kết phát triển vùng thực chất, hiệu quả; phối hợp triển khai hài hòa quy hoạch vùng và các quy hoạch quốc gia trên địa bàn vùng. Khẩn trương, nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Trung tâm tài chính quy mô khu vực tại thành phố Đà Nẵng, phát triển kinh tế ban đêm, kinh tế số và đô thị thông minh.

Ngoài ra, địa phương này cũng cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch. 

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đồng thời thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, kết hợp chặt chẽ với chiến lược biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tích cực đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa.

Về thành lập Trung tâm tài chính quy mô khu vực tại TP. Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Đà Nẵng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1840/VPCP-KTTH ngày 19/3/2021 của Văn phòng Chính phủ. 

Theo đó, trong quá trình xây dựng Đề án, cần xác định cụ thể các cơ chế, chính sách; căn cứ pháp lý, sự cần thiết, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của các nội dung đề xuất; lưu ý tránh trùng lặp, chồng chéo với việc xây dựng Trung tâm tài chính tại TP.HCM cũng đang trong quá trình xây dựng Đề án. Trên cơ sở đó, lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan để tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý I năm 2022.

Về Đề án thành lập Khu phi thuế quan, Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án. Trong quá trình xây dựng Đề án, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan làm rõ sự cần thiết, cơ sở thực tiễn, mô hình, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xem xét, quyết định việc thành lập Khu phi thuế quan tại thành phố Đà Nẵng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý III năm 2022.

Đối với vấn đề về phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP. Đà Nẵng, thống nhất sớm thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng, hoàn thành trong quý I năm 2022.

Theo vietnamfinance.vn Nhuệ Lộc

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới