Thứ Sáu, 14/06/2024, 12:00

Sở TTTT TP HCM: Cung cấp 100% thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến

Xem thêm

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm việc tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cán bộ công chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời bảo vệ sức khỏe của người dân, doanh nghiệp trong thời gian có dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM thực hiện cung cấp 100% các thủ tục hành chính dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Theo đó, đối với các thủ tục hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TPHCM như nộp hồ sơ, thanh toán phí/lệ phí, nhận kết quả hoàn toàn trên môi trường mạng…, Sở khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.hochiminhcity.gov.vn  hoặc dichvucong.ict-hcm.gov.vn.

Hình ảnh website Dịch vụ công trực tuyến của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM

Hình ảnh website Dịch vụ công trực tuyến của Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM.

Đồng thời, để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần hỗ trợ có thể liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh theo số điện thoại (028)35202323 – 301 để được hướng dẫn thực hiện.

Sở TTTT TPHCM: Cung cấp 100% thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 1

Sở TTTT TPHCM: Cung cấp 100% thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 2

Danh mục các thủ tục hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TTTT TPHCM cung cấp qua hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Danh mục các thủ tục hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TTTT TPHCM cung cấp qua hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Trình tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TTTT TPHCM bao gồm 4 bước: 

Bước 1: Đăng ký thủ tục hành chính qua mạng

Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.hochiminhcity.gov.vn  hoặc dichvucong.ict-hcm.gov.vn đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh.

Bước 2Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra hồ sơ được gởi qua mạng và thực hiện tiếp nhận theo quy định; các thông tin biên nhận, mã QR của hồ sơ và ngày hẹn trả sẽ được thông báo qua tin nhắn và email; Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện xử lý sẽ thông báo và hướng dẫn bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

Bước 3Xử lý và công khai minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh tiến hành xử lý hồ sơ. Tình trạng xử lý hồ sơ của người dân/doanh nghiệp sẽ được công khai trên Cổng Dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh. Người dân và tổ chức có thể tra cứu, giám sát quá trình xử lý thông tin qua mã QR, tin nhắn (SMS) hoặc truy cập trực tiếp địa chỉ trên Cổng Dịch vụ công TP. Hồ Chí Minh.

Bước 4: Thanh toán phí, lệ phí (nếu có)

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh sẽ thông báo phí, lệ phí thông qua tin nhắn (SMS) và thư điện tử (Email) và người dân/doanh nghiệp có thể thực hiện thanh toán trực tuyến qua mạng.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử được gửi đến cá nhân, tổ chức qua hộp thư điện tử của cá nhân (tổ chức) và trên Cổng Dịch vụ công TP. Hồ Chí Minh.

Theo Trung tâm Báo chí TP HCM – Khang Minh

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới