Thứ Bảy, 25/05/2024, 1:56

SEAMEO họp trực tuyến tìm giải pháp đảm bảo chất lượng dạy học trong đại dịch

Xem thêm

Ngày 28-29/9, Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) tổ chức Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 24 bằng hình thức trực tuyến.

Phiên họp bằng hình thức trực tuyến.

Phiên họp bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự phiên họp là các thành viên Hội đồng quản trị của Trung tâm SEAMEO RETRAC hiện là cán bộ cao cấp, chuyên gia giáo dục đến từ Bộ Giáo dục các nước Brunei Darusalam, Cambodia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Ban Thư ký SEAMEO cùng các quan sát viên.

Phiên họp lần này nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm trong năm vừa qua, đồng thời tiếp thu những ý kiến định hướng phát triển từ các thành viên trong Hội đồng quản trị cho kế hoạch hoạt động của Trung tâm trong năm tiếp theo.

Trung tâm tổ chức diễn đàn giáo dục trực tuyến song song cùng phiên họp Hội đồng quản trị về “Các chính sách và giải pháp đảm bảo chất lượng dạy và học của giáo dục phổ thông ở Đông Nam Á trong đại dịch Covid-19”.

Mục tiêu của Diễn đàn nhằm tạo cơ hội cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu giáo dục và giảng viên/giáo viên trong khu vực được chia sẻ và cập nhật thông tin về các chính sách giáo dục, các giải pháp và kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục trong đại dịch Covid trong khu vực Đông Nam Á.

Đại biểu phát biểu tại phiên họp.

Diễn đàn cũng nhằm xác định những thách thức và đề ra những giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong khu vực. Tham gia báo cáo tại diễn đàn là các thành viên Hội đồng Quản trị của Trung tâm và Ban Thư ký SEAMEO. Tham dự diễn đàn là các lãnh đạo, quản lý giáo dục, giáo viên từ các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Đây là 2 trong số nhiều hoạt động quan trọng của Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam trong năm nay, hướng đến kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển của Trung tâm.

Qua 25 năm hoạt động, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã trưởng thành và ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều cho Việt Nam và khu vực trong các vấn đề liên quan về giáo dục và lãnh đạo quản lý giáo dục, hỗ trợ các quốc gia thành viên SEAMEO trong việc xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục…

Theo Báo Giáo dục & Thời đại – PV

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới