Thứ Sáu, 14/06/2024, 16:08

Ngành tài chính hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Xem thêm

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các đơn vị, hệ thống thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Ảnh: Internet.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng với nội dung thiết thực, cụ thể và hiệu quả từ trung ương đến địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học viên, sinh viên, trong đó thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Đồng thời, xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường. 

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động như mittinh, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, đẩy mạnh tuyên truyền không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần… tại nơi đơn vị đóng trụ sở; đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình cùng tham gia thực hiện.

Các đơn vị, hệ thống có thể lựa chọn nội dung khẩu hiệu như: Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm; Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu; Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường; Nâng cao chất lượng môi trường kích thích phát triển kinh tế và chống lại đói nghèo; Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử của các đơn vị, hệ thống thuộc tăng cường số lượng các tin, bài đăng trên báo in, báo điện tử, cổng thông tin điện tử tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Theo Tạp chí Thuế – HQ

 

 

Bài viết mới