Thứ Ba, 16/07/2024, 6:43

Ngấm đòn khủng hoảng, Manulife bị Prudental, Dai-ichi vượt mặt về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới

Xem thêm

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của Manulife đã giảm hơn một nửa về 1.976 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Theo thông tin từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khai thác mới 6 tháng đầu năm 2023 đạt 1.028.402 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 61,2% giảm 34,4% so với cùng kỳ năm ngoái, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 30,7% giảm 17,6%, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 0,7% giảm 48,9%, các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 7,4%, giảm 44,9%.

Số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 13.354.376 hợp đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (52,3%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (23,2%).

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 15.508 tỷ đồng giảm 38,2 % so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Prudential với 2.741 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 2.046 tỷ đồng, Manulife với 1.976 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 1.912 tỷ đồng và Sun Life với 1.183 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Manulife đã bị Prudental và thậm chí là Dai-ichi Life vượt qua về tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới. Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp bảo hiểm này dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới với 4.685 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này đã giảm hơn một nửa về 1.976 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 77.831 tỷ đồng, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 55,2%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 16,2%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,9%, các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,78%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm và thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường không ghi nhận nhiều biến động về thứ hạng. Theo đó, Bảo Việt Nhân Thọ tiếp tục dẫn đầu thị trường với 20,6% thị phần. Manulife theo sau với 17,2% thị phần tuy nhiên đã giảm so với mức 18,17% của cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm và thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2023.

Về trả tiền bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả ước đạt 25.850 tỷ đồng, tăng 37,1% với cùng kỳ năm trước.

Theo nguoiquansat.vn

Bài viết mới