Thứ Tư, 28/02/2024, 3:15

Mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh doanh đa quốc gia của một Start-up

Xem thêm

Ngày 21/7, Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với việc tổng kết hoạt động năm 2021 và thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022.

Mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh doanh đa quốc gia của một Start-up - Ảnh 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land.

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022

Năm 2021, Meey Land ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 109 tỷ đồng, và khoản lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,4 tỷ đồng. Doanh thu năm 2021 tăng trưởng chủ yếu từ việc đẩy mạnh mảng hoạt động kinh doanh, tăng cường thương mại các sản phẩm/dịch vụ, bước đầu mở rộng thị trường.

Về kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022, Meey Land đặt mục tiêu doanh thu đạt 150 tỷ đồng và nâng cao hơn mức lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường, Meey Land không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành, quản trị công ty.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Hoàng Mai Chung cho biết xuất phát điểm là một Start-up đang trong quá trình xây dựng và phát triển, Meey Land hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh doanh đa quốc gia công nghệ – tài chính – bất động sản và định hướng IPO trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) trong tương lai. Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành, quản trị hoàn thiện sẽ giúp Meey Land vươn tới chuẩn quốc tế và hoạt động hiệu quả hơn.

Tính đến hiện tại, Meey Land vẫn đang đảm bảo nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn khác cho việc trả nợ ngắn hạn. Kết quả kinh doanh và các nghiệp vụ của Meey Land đều được kiểm soát chéo, minh bạch hóa và hoàn toàn đảm bảo cho hoạt động ổn định, liên tục của Meey Land. Ngoài các sản phẩm đã được cấp Giấy phép, một số sản phẩm khác do Meey Land phát triển đều đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Công thương cấp phép theo quy định của pháp luật.

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Meey Land dự kiến phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu tương ứng 120 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn thu được sẽ dùng để tái cấu trúc, cân đối lại hoạt động tài chính nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Với doanh thu và lợi nhuận đạt được trong hoạt động kinh doanh năm 2021, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Meey Land được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng tài chính vững chắc giúp Meey Land thuận lợi triển khai các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong thời gian tới, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ bất động sản mà Công ty đang xây dựng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land thành lập ngày 15/8/2019. Các sản phẩm trong hệ sinh thái công nghệ bất động sản được Meey Land phát triển như Meey Map, Meey CRM, Meey Land, Meey Ads… Đến thời điểm tháng 6/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land đã xây dựng cơ cấu tổ chức hơn 500 nhân sự, 4 khối, 18 trung tâm và gần 60 phòng/ban nghiệp vụ chức năng.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ – HN

Bài viết mới