Thứ Sáu, 14/06/2024, 13:30

Hướng dẫn vay gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Xem thêm

Mỗi người mua nhà chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại Chương trình này 1 lần để mua 1 căn hộ tại dự án thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định.

Theo văn bản số 2308/NHNN-TD ngày 01/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, đối tượng vay vốn (khách hàng) của Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ là: pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định gồm: khách hàng là Chủ đầu tư đầu tư dự án (chủ đầu tư) và khách hàng là người mua nhà ở tại dự án (người mua nhà).

Hướng dẫn vay gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Thời hạn giải ngân của Chương trình đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2030.

Theo nguoiquansat.vn – Hoàng Anh

 

 

Bài viết mới