Thứ Hai, 15/07/2024, 19:44

Hướng dẫn giám sát người từ vùng dịch COVID-19 đến TP HCM (cập nhật lúc 14 giờ, ngày 1/3/2021)

Xem thêm

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) hướng dẫn giám sát người từ vùng dịch COVID-19 đến TP HCM (cập nhật lúc 14 giờ, ngày 1/3/2021).

Hướng dẫn giám sát người từ vùng dịch COVID-19 đến TPHCM (cập nhật lúc 14 giờ, ngày 1/3/2021) - Ảnh 1

Hướng dẫn giám sát người từ vùng dịch COVID-19 đến TPHCM (cập nhật lúc 14 giờ, ngày 1/3/2021) - Ảnh 2

Hướng dẫn giám sát người từ vùng dịch COVID-19 đến TPHCM (cập nhật lúc 14 giờ, ngày 1/3/2021) - Ảnh 3

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC)

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới