Thứ Ba, 16/07/2024, 7:32

Đề xuất gia hạn hơn 100.000 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp

Xem thêm

Đề xuất trên được đưa ra tại dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Đề xuất gia hạn hơn 100.000 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp

Theo dự thảo Nghị định, về cơ chế gia hạn, Bộ Tài chính đề xuất phạm vi của chính sách là gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất như Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.

Về thời gian thực hiện, đối với thuế GTGT, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 1-5/2023 và quý I/2023, gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6/2023 và quý II/2023.

Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT theo phương án nêu trên thì tổng số thuế GTGT gia hạn từ tháng 1 đến tháng 6/2023 và quý I, quý II năm 2023 là khoảng 64.000-65.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của năm 2023 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2023.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, nhất là trong gia đoạn hiện nay, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023.

Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ước tính số thuế được gia hạn khoảng 42.800-43.600 tỷ đồng.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, để tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2023.

Số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 272 tỷ đồng nhưng số thu NSNN không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 30/12/2023.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5 đến ngày 30/11/2023.

Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2023 không giảm do doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 30/11/2023.

Trước đó, Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2022, cơ quan này đã chủ động đề xuất nhiều chính sách mới, chưa có tiền lệ trong hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế – xã hội.

Ước tính, tổng giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí, tiền thuê đất được miễn giảm, gia hạn năm 2022 khoảng 233,5 ngàn tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, đã thực hiện miễn giảm, giãn khoảng 193,4 ngàn tỷ đồng. Đây cũng là số tiền giãn, giảm thuế, phí, lệ phí lớn nhất trong lịch sử ngành tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết trọng tâm nhiệm vụ của Bộ Tài chính năm 2023 là tiếp tục thực hiện tốt chính sách tài khóa và phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định thị trường chứng khoán, bảo hiểm, thị trường vốn.

Trong bối cảnh doanh nghiệp còn đối mặt nhiều khó khăn, năm 2023, Bộ Tài chính sẽ đề xuất với Chính phủ thực hiện chính sách gia hạn, kéo dài giãn, hoãn thời gian nộp thuế như đã thực hiện trong năm 2022.

Theo vietnamfinance.vn – Mai Anh

 

 

Bài viết mới