Thứ Sáu, 14/06/2024, 13:18

Bình Dương ‘vượt mặt’ Hà Nội và TP. HCM về thu nhập bình quân đầu người

Xem thêm

Bình Dương hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người, đứng thứ hai là TP. HCM và thứ ba là Hà Nội.

Bình Dương 'vượt mặt' Hà Nội và TP. HCM về thu nhập bình quân đầu người

Bình Dương ‘vượt mặt’ Hà Nội và TP. HCM về thu nhập bình quân đầu người.

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2020. Theo đó, thu nhập bình quân chung của cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,23 triệu đồng/người/tháng, giảm khoảng 2% so với năm 2019.

Trong đó, thu nhập bình quân ở khu vực thành thị đạt 5,538 triệu đồng/người/tháng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn với mức 3,48 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả sảo sát cũng chỉ ra rằng nhóm hộ giàu nhất có thu nhập bình quân năm 2020 đạt 9,108 triệu đồng/người/tháng, cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất với mức thu nhập đạt 1,139 triệu đồng/người/tháng.

Vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là Đông Nam Bộ với 6,023 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 2,2 lần vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là vùng Trung du miền núi phía Bắc với 2,745 triệu đồng/người/tháng.

Trong tổng thu nhập năm 2020, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 55,3%, thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 11,2%, thu từ hoạt động tự làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,9%, thu khác chiếm 10,6%.

Đánh giá về kết quả khảo sát, Tổng cục Thống kê cho rằng cơ cấu thu nhập qua các năm đã có sự chuyển biến theo hướng tiến bộ hơn, trong đó tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng, ngược lại tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm, kết quả này phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu trong việc làm.

Cuộc khảo sát cho biết trong năm vừa qua, chi tiêu bình quân hộ gia đình cả nước là 2,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với 2018. “Năm 2020 là một năm người dân bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nên mức chi tiêu năm này tăng chậm hơn so với thời kỳ trước (chi tiêu bình quân năm 2018 tăng 18% so với 2016)”, Tổng cục Thống kê cho biết thêm. 

Các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người/tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng trong khi các hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng/người/tháng, chênh lệch giữa hai khu vực là 1,6 lần. Vùng Đông Nam Bộ luôn đứng đầu cả nước với mức chi tiêu hộ gia đình cao nhất là khoảng 3,9 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, vùng Trung du miền núi phía Bắc có mức chi thấp nhất, tương đương 2,1 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra mức tăng chi tiêu bình quân đầu người một tháng ở vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2020 chỉ tăng 5% so với 2018 trong khi vùng Đông Nam Bộ tăng tới 17,3% so với năm 2018.

Chi tiêu bình quân đầu người của nhóm giàu nhất cao hơn 3,5 lần nhóm nghèo nhất. Cụ thể, hộ giàu nhất chi bình quân đầu người xấp xỉ 4,8 triệu đồng/người/tháng trong khi hộ nghèo chi gần 1,4 triệu đồng/người/tháng. Mức chi tiêu cho đời sống chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình.

Năm 2020, chi cho đời sống bình quân là 2,7 triệu đồng/người/tháng (chiếm tới 93% trong tổng chi tiêu hộ gia đình), trong đó chi cho ăn uống bình quân đầu người một tháng xấp xỉ 1,69 triệu đồng và chi khác khoảng 1,2 triệu đồng/người/tháng.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, Bình Dương là địa phương dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người với 7,019 triệu đồng/người/tháng. Đứng thứ hai là TP. HCM có thu nhập bình quân đầu người là 6,537 triệu đồng/người/tháng và thứ ba là Hà Nội đạt 5,981 triệu đồng/người/tháng.

Điều này cũng tương ứng với thu nhập bình quân của nhóm hộ giàu nhất dẫn đầu trên cả nước là tại Bình Dương đạt 13,038 triệu đồng/người/tháng. Nhưng đứng thứ hai trong thu nhập bình quân của nhóm hộ giàu nhất là Cần Thơ với 12,710 triệu đồng/người/tháng; thứ ba là Hà Nội đạt 12,060 triệu đồng/người/tháng và thứ tư là TP. HCM đạt 11,868 triệu đồng/người/tháng.

Theo vietnamfinance.vn – Thanh Tâm

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới