Thứ Ba, 21/05/2024, 13:18

Bị Kho vận Miền Nam thâu tóm, Vietranstimex làm ăn ra sao?

Xem thêm

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (VTX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu đạt 52 tỷ đồng, giảm mạnh 71,11% so với năm 2021.

Bị Kho vận Miền Nam thâu tóm, Vietranstimex làm ăn ra sao?

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

VTX làm ăn ra sao?

Theo đó, lợi nhuận gộp của VTX cũng chỉ đạt 7 tỷ đồng, trong khi đó ở cùng kỳ năm 2021 là 8,8 tỷ đồng. Kết thúc quý IV/2022, lợi nhuận sau thuế của VTX đạt 5 tỷ đồng, trong khi đó ở kỳ năm 2021 lại lỗ 14 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2022, doanh thu đạt 311 tỷ đồng, giảm mạnh 51% so với năm 2021. Lãi ròng của VTX đạt gần 8 tỷ đồng, trong khi đó năm 2021 là 19 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của VTX đạt 464 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 230 tỷ đồng và tài sản dài hạn 233 tỷ đồng. 

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn (99 tỷ đồng) và hàng tồn kho (105 tỷ đồng) chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn.

Trong cơ cấu nợ, kết thúc năm 2022, nợ phải phả của VTX đạt 196 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là chính với 163 tỷ đồng. Song song, vốn chủ sở hữu VTX ghi nhận sự tăng nhẹ từ 260 tỷ đồng lên 268 tỷ đồng.

Theo tìm, hiểu Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập tại Việt Nam theo Quyết định số 1313/QĐ-TC do Bộ Giao thông Vận tải (BGTVT) ban hành ngày 27/3/1976. 

Vào ngày 28/5/2010, Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 1454/QĐ-BGTVT do BGTVT ban hành. 

Việc cổ phần hóa đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng thông qua bằng việc cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0400101901 vào ngày 1/11/2010 và theo các GCNĐKDN điều chỉnh sau đó.

Doanh nghiệp này chủ yếu là cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức trong nước; dịch vụ vận tải hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy; cho thuê thiết bị, phương tiện vận tải, kho bãi, máy móc thiết bị và phương tiện vận tải. Người đại diện hiện nay của VTX là ông Bùi Quang Liên.

VTX bị thâu tóm trong vài tháng

Tính cuối năm 2022, VTX là công ty con của Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam với tỷ lệ sở hữu 93,34%. Đây là số cổ phiếu mà Kho vận Miền Nam liên tục mua lại cổ phiếu của VTX trong nhiều năm.

Cụ thể, Kho vận Miền Nam đã đăng ký mua 5.138.220 cổ phiếu của Vietranstimex vào giữa tháng 4/2016 và một tháng sau mua được 1.845.000 cổ phiếu (tỷ lệ 8,8%).

Đến tháng 6/2016, Kho vận Miền Nam tiếp tục đăng ký mua thêm 8.850.900 cổ phiếu của VTX và đã thành công mua được toàn bộ.  Theo đó, số lượng cổ phiếu mà Kho vận Miền Nam nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 10.695.900 cổ phiếu (tỷ lệ 51%).

8.850.900 cổ phiếu của VTX chuyển nhượng cho Kho vận Miền Nam là Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần (4.796.834 cổ phiếu) và Công ty Cổ phần SCI (4.054.066 cổ phiếu).

Với tham vọng sở hữu hoàn toàn VTX, Kho vận Miền Nam tiếp tục đăng ký và mua thành công 5.033.340 cổ phiếu vào tháng 7/2016. Qua đó, Kho vận Miền Nam đã nâng mức cổ phiếu sở hữu VTX từ 10.695.900 cổ phiếu lên 15.729.240 cổ phiếu (tỷ lệ 75%).

Số cổ phiếu được Kho vận Miền Nam mua lại lần này là từ: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ NH TMCP Công thương Việt Nam (2.045.000 cổ phiếu); Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (296.370 cổ phiếu); Nguyễn Lã Thảo (1.318.740 cổ phiếu); Nguyễn Thị Sáng (800.030 cổ phiếu); Trần Xuân Thái (167.600 cổ phiếu); Nguyễn Ngân Hà (107.600 cổ phiếu); Nguyễn Thị Thanh (298.000 cổ phiếu).

Để tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu, Kho Vận Miền Nam đã tiếp tục mua 1.887.510 cổ phiếu, đưa sở hữu lên 17.616.750 cổ phần (tỷ lệ 84%) vào cuối tháng 9/2016.

Đến tháng 10/2020, Kho Vận Miền Nam mua thêm được 1.923.146 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 19.539.896 cổ phiếu (tỷ lệ 93,17%).

Theo vietnamfinance.vn – Phước Nguyên

 

 

Bài viết mới