Chủ Nhật, 28/05/2023, 16:15

TPBank được tăng vốn điều lệ

Xem thêm

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 152/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank).

Ảnh minh họa. 

Theo đó, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN ngày 5/5/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho TPBank được sửa như sau: “Vốn điều lệ là 10.716.717.220.000 đồng”. Trước đó, vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong là 8.565 tỷ đồng.

TPBank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN.

Đồng thời, Quyết định số 393/QĐ-NHNN ngày 8/3/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của TPBank hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/2/2021.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ 

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới