Thứ Sáu, 19/07/2024, 22:21

Nâng cấp ứng dụng HTKK, eTax, iCaNhan

Xem thêm

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 4.8.5, iCaNhan phiên bản 3.2.8, đáp ứng kê khai, kết xuất và gửi mẫu gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP và eTax phiên bản 2.2.3 xử lý đề nghị xác nhận nghĩa vụ thuế theo mẫu 01/ĐNXN của người nộp thuế đáp ứng Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. 

Cụ thể, ứng dụng thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax) nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ lập và gửi tờ khai giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP; nâng cấp cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 03/DL-HĐĐT (thêm 2 loại hóa đơn đặc thù vào danh mục hóa đơn là hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT. 

Đồng thời, nâng cấp mẫu văn bản đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN theo mẫu theo mẫu 01/ĐNXN quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC; nâng cấp văn bản đề nghị xác nhận cho nhà thầu nước ngoài không trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà do tổ chức, cá nhân bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay theo mẫu theo mẫu 01/ĐNXN quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Đối với ứng dụng thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan), nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ lập và gửi tờ khai giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP (bổ sung kê khai điện tử giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, bổ sung tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo đối với giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất).

Ngoài ra, nâng cấp ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế (HTKK) đáp ứng Nghị định số 34/2022/NĐ-CP (bổ sung kê khai, kết xuất giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất). 

Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) cũng được nâng cấp nhằm đáp ứng các nội dung nâng cấp của những ứng dụng nêu trên.

Từ ngày 12/6/2022, khi kê khai hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

Các ứng dụng được nâng cấp tự động, hoặc người nộp thuế vào trang thông tin của Tổng cục Thuế http://gdt.gov.vn hoặc để tải các phiên bản cài đặt mới. Mọi thắc mắc trong quá trình cài đặt, liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ. 

Theo Tạp chí Thuế – HH

 

 

 

Bài viết mới