Thứ Năm, 08/06/2023, 23:01

Doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử xe cơ giới

Xem thêm

Từ ngày 1/3, các doanh nghiệp bảo hiểm được phép cấp Giấy chứng nhận điện tử đối với bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

Cụ thể, theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành ngày 15/1, khi mua bảo hiểm bắt buộc, ngoài bản giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp như thường lệ, chủ xe có thể được cấp giấy chứng nhận điện tử.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) là một trong những nhà bảo hiểm đầu tiên triển khai, thực hiện. Đây được coi là điểm lợi thế của các doanh nghiệp bảo hiểm sẵn có nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin như PJICO và cũng là giải pháp cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Giấy

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử xe cơ giới mang lại sự tiện lợi cho chủ các phương tiện.

Đối với mảng bảo hiểm xe cơ giới, trong bối cảnh kinh tế khó khăn do đại dịch Covid-19 của năm 2020, PJICO vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao 12,6% so với 2019.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng có kết quả kinh doanh chung tốt nhất trong Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ với tốc độ tăng trưởng 14,6%.

Năm 2020, trước các đợt bùng phát dịch Covid-19, PJICO đã triển khai thành công bán bảo hiểm trực tuyến, giúp khách hàng duy trì bảo hiểm liên tục và an toàn trong giao dịch như: tư vấn, cấp đơn, xuất hóa đơn điện tử, thanh toán online.

Hệ thống bảo hiểm PJICO đã sẵn sàng trong việc cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử trước khi Nghị định 03/2021/NĐ-CP được ban hành.

Khách hàng chỉ cần thao tác trên website trực tuyến tại ipjico.vn hoặc thông qua mạng lưới các công ty thành viên trên toàn quốc để mua bảo hiểm.

Chiến lược dài hạn của PJICO là tập trung phát triển và ứng dụng công nghệ số hóa vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm để nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh; duy trì, cải thiện kết quả xếp hạng tín nhiệm từ tổ chức quốc tế A.M.Best…

Theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP, thời hạn ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm kéo dài tối đa 3 năm (thay vì một năm hoặc dưới một năm trong một số trường hợp theo quy định cũ đối với xe máy).

Ngoài ra, theo Thông tư 04/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định 03 thì mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 triệu đồng một người một vụ tai nạn lên mức 150 triệu đồng.

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới của PJICO cũng hội tủ đầy đủ các điểm mới trên.

(Nguồn và ảnh: PJICO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media.

Bài viết mới